Seniorklubben

Et spillefællesskab af damer og herrer over 50 år, som har lyst til at spille året rundt.

Seniorklubben står for afholdelse af en ugentlig turnering på en af Ikast Golf Clubs baner. Medlemmerne går til bolden ud fra ønsket om at vinde præmier, få noget motion, dyrke fællesskabet og skabe nye relationer.

Seniorklubben optager spillere, der er medlem af Ikast Golf Club, naboklubber og langdistancemedlemmer.

Torsdag er turneringsdag. I sommertiden er spilletiden fra kl. 9.00 til ca. 14.00. I vintersæsonen startes kl. 10.00. Der er mødetid 20 min. før start for information og for at komme på plads på starthullet.

Tilmelding foregår på Golfbox under turneringer og skal ske dagen inden kl. 18.00 (på dage med månedsafslutning dog 2. onsdag før kl. 18.00).

Der udsendes fra Golfbox meddelelse om starthul og endelig starttid (ved forskudt start). Første spiller på det elektroniske scorekort (se Golfbox app. under startliste) henter scorekort hos spilleledelsen og fordeler opgave med at føre det elektroniske og fysiske scorekort.

Der er gunstart med start på hul 1, 18, 17, 16 osv. – det antal huller, der er nødvendigt, for at alle tilmeldte kan komme ud. Undervejs tager vi hensyn til greenkeepere og gæstespillere. Der spilles normalt i 4 rækker opdelt efter handicap. Normalt aflyses en turnering hvis der er under 15 tilmeldte og turneringen lukkes efter 120 tilmeldte. Såfremt man får behov for at melde frafald gives besked til spilleledelsen (se kontakt oplysninger under bestyrelse og udvalg).

I sommerhalvåret/når 18-huls banen er åben spilles på denne. I vinterhalvåret spilles på 9-huls Pay and Play banen – Andelskassen eller Tullamore banen.

På sidste spilledag i måneden er der turnering med afsluttende spisning.

Turneringsfee er 30 kr. Dog 130 kr. når man deltager i spisningen til månedsafslutningerne. Turneringsfee overføres via MobilePay (modtager 408569 – Ikast Golf Club Senior Afd.) senest samtidig med tilmeldingen.

Kontingentet betales helårsvis ved sæsonens begyndelse eller ved indmeldelse. Kontingentet er 150 kr.

Ud over de ugentlige turneringer arrangeres der normalt:

  • To årlige udflugter til golfbaner indenfor acceptabel afstand
  • Golfrejse til det store udland
  • Den årlig generalforsamling, hvor bl.a. klubkontingentet fastsættes
  • Julefrokost i december (sidste spilledag)

Den komplette turneringsplan fremgår af Golfbox. Ændringer forbeholdes.

Til de ordinære turneringer uddeles der præmier i alle 4 rækker i form af en rødvin, en hvidvin, en rosevin, 2 bolde og 1 bold  pr. række. Ved få tilmeldte reduceres antallet af rækker. Vinderrækkefølgen afgøres ud fra antal scorede point og ved pointlighed laveste handicap.

Normalt spiller vi Stableford turneringsformen. Stableford er i golfsporten en slagspilsform, hvor spilleren kan samle sin bold op når antal tildelte slag på det enkelte hul er opbrugt. Udregningen er spillerens tildelte slag på hullet + hullets par, f.eks. 4 + 1 ekstra slag giver hullets par for spilleren, det giver 2 point, et bedre giver 3 og modsat, scores der dårligere gives 1 hvor spillerne har en talværdi, Denne værdi bruges i stableford-matcher til at udligne forskellene mellem spillere på forskellige niveauer. Hver spiller får tildelt en række slag, vedkommende må bruge på hvert hul, fordelt efter spillerens handicap og banens handicap-nøgle. Ud fra denne tildeling scorer spilleren et antal point pr. hul. Den, der har scoret flest point til sidst, vinder matchen.

Slagspil er en grundtype af spil inden for golfsporten. Hver spiller i matchen tæller det antal slag, vedkommende har brugt på de enkelte huller, sammen. Den, der har brugt færrest slag til sidst, vinder. Man regner med 2 forskellige former. Enten kan man spille med brutto score, hvilket vil sige uden handicap, og med netto-score hvilket vil sige efter ens handicap er blevet trukket fra scoren. Dette gør at alle golfspillere vil kunne spille mod hinanden uanset niveau. I klubben anvendes netto-score metoden og man stopper når man har nået hullets antal tildelte slag + 5.

Four AM stableford er…

3-kølle turnering. Hver spiller må kun medbringe 3 forskellige køller efter eget valg. Der spilles efter Stableford pointgivningen.

Klubbens bestyrelse vælges hvert år på klubbens generalforsamling iht. vedtægterne.

 

Formand: Erik Kongsholm, 29703780, noraogerik@yahoo.dk

Kasserer: Else Jørgensen, 61773915, emaj3@mvb.net

Turneringsudvalg: Gorm Larsen

                                    Vagn Troelsen, 25394528, vagntroelsen@mbv.net

Sekretær: Birgit Brøsted, 61787204, broested86861204@mail.dk

 

Suppleant og hjemmesideredaktør:  Christian Aagaard, 50509266, christian@aagaard.biz

Seniorklubbens dokumenter – klik her: Seniorklubbens dokumenter

Turneringsplan

Hvis du ønsker at integrere klubbens kalender på en pc eller smartphone kan du bruge denne adresse: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=itgcseniorklubben%40gmail.com&ctz=Europe%2FCopenhagen