Udvalg

På denne side finder du en oversigt over klubbens forskellige udvalg og de mange aktiviteter, der danner grundlaget for vores klub.

Arbejdet i de forskellige udvalg er baseret på frivillige, der yder en stor og uundværlig indsats.
Se mere om udvalgenes arbejde herunder.


Baneservice

For at sikre at spillet på banen fungerer tilfredsstillende, for såvel medlemmer som gæster, udføres der i Ikast Tullamore Golf Club og Tullamore Golf Club jævnligt baneservice. Alle skal ved spil på banerne efterkomme baneservices anvisninger. Baneservice er med til at sikre alle en god oplevelse på golfbanerne.

Baneservice vil bl.a. tjekke:

  • At greenfee spillere har synlig greenfee kvittering
  • At hver spiller på 18 huls banen anvender eget udstyr
  • At spillere medbringer pitchfork
  • At spillegrupper, der tydeligvis er langsommere end efterfølgende, lukker igennem og dermed sikrer et godt spilletempo.

Baneservice vil bl.a. påtale overtrædelser som:

  • Unødigt langsomt spil.
  • Manglende genplacering af græstørv.
  • Manglende rivning og genplacering af riverne i bunkers.
  • Manglende opretning af nedslagsmærker.
  • Påklædning der falder uden for almindelige golfnormer.

Baneservice har kompetence til at påtale manglende overholdelse af ovenstående regler og forlange disse overholdt. Spillere, der nægter at efterleve henvisninger fra baneservice, kan bortvises.

 

Baneudvalg

Formand:
Andreas Lehmann
Send mail 
40631312

Bent Kildsgaard
20280288

Frank Niebuhr
40526777

Chef Greenkeeper:
Claus Nielsen
Send mail 
40756266

Begynderudvalg

Begynder 2020

Her på begynderudvalgets sider, vil du løbende kunne følge med i de muligheder vi tilbyder. Lige nu har vi følgende tilbud:

Vi kickstarter sæsonen 4 mandage i marts, inden den egentlige sæson går i gang. Klubbens træner Jonas Nissen styrer træningen, der foregår i Indoor Midtjylland.

Turboweekender i 2020 Igen i år er der mulighed for at komme hurtigt i gang. Denne mulighed henvender sig til dem der allerede kender til golfspillet. Vi tilbyder 2 weekender før sommerferien og en igen i september. 

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte formanden Jesper Jensen, eller et af de øvrige medlemmer i begynderudvalget.

Har du ideer, forslag o.lign. til begynderudvalgets sider her, så kontakt os.

 

Anette Kristoffersen

4162 7801

kristoffersen.silkeborg@hotmail.com

Annette Ansberg

2338 3414

annette.ansberg@mvb.net

Charlotte Gade

5096 5408

siig-gade@live.dk

Jens Axel Laugesen

4028 6113

laugesen41@gmail.com

Jesper E. Jensen

2077 9502

engaard@gmail.com

Karen Willumsen

2461 7390

mail@kjargaardbyg.dk

Kirsten Jensen

4026 4784

otvj@energimal.dk

Palle Heering Nielsen

2872 8749

phn@herningfolkeblad.dk

Søren Faartoft

2240 7430

sfa@dkcompany.com

Vagn Kvols Kristensen

2074 6710

vagnkvols70@gmail.com

Vagn Troelsen

2539 4528

vagntroelsen@mvb.net

 

Eliteudvalget

Jacob Troelsen
40630883

Handicapudvalg i Ikast Tullamore Golf Club

Jan Moth
30258672        
jan.moth@gmail.com

 

Knud Agis Larsen
21950093
agis@live.dk

 

Alle henvendelser vedrørende skønsmæssig regulering af handicap skal ske til dette udvalg.

 

Juniorudvalg

Juniorudvalget 2020

 

Lisbeth Rune
2147 3237
lisbetrune@gmail.com
Jacob Staghøj Troelsen
5455 6200
jst@spektrumadvokater.dk
Jonas Skovbjerg Nissen
9393 3544
jonas_nissen1990@hotmail.com
Mads Søgaard
2162 3899
mads1993@hotmail.com
Regeludvalg

Formand:
Jan Moth
30258672        
jan.moth@gmail.com

 

Knud Agis Larsen                         
21950093        
agis@live.dk

Jesper E. Jensen                          
20779502        
engaard@gmail.com

Jens Bech                                         
30220300        
jensbech@mail.dk

Tage Gejl                                           
23391177        
tage@gejl.dk

Rasmus Jess
30238376
mrbjess@webspeed.dk

Enhver er særdeles velkommen til at kontakte regeludvalget i forbindelse med spørgsmål om golfreglerne.

 

Sponsorudvalg

Formand:
Lars Søgaard
2094 6680

 

John E. Kristensen
6018 4426

Torben S. Pedersen
2974 9455

Hanne Häggqvist
9725 2009 

Turneringsudvalg

Inger Jess (Formand)

Tlf: 2140 3132
Mail: inger.jess@mail.dk

Per Cassøe
Tlf: 2260 2825

Jørn Klok
Tlf: 4037 4766

Unni Kirnø
Tlf: 5123 7454

Bjarne Bech
Tlf: 6170 5362

Knud Agis Larsen
Tlf: 2195 0093

Peder Abildtrup
Tlf: 5335 7164

Dennis Christensen
Tlf: 2241 8439

 

Privatlivspolitik


;