Seniorklubben

Torsdag er seniordag i Ikast Tullamore Golf Club. I sommertiden er spilletiden fra kl. 09.00 - ca. 14.00.
Du skal møde til afhentning af scorekort samt betaling - senest kl. 08.30 - meget gerne nogle minutter før.

I vintersæsonen startes kl. 10.00, og du skal møde senest kl. 09.30.

Der er gunstart med start fra hul 1, 18, 17, 16, ......o.s.v - det antal huller, der er nødvendigt, for at alle tilmeldte kan komme ud. Undervejs tager vi hensyn til greenkeepere og gæstespillere.

Seniorklubben optager medlemmer, såvel herrer som damer, der i forvejen er medlem af Ikast Tullamore Golf Club samt langdistancemedlemmer og nabomedlemmer. Man kan optages som medlem i det kalenderår, hvor man fylder 50.

Klubkontingentet fastsættes på generalforsamlingen og betales helårsvis ved sæsonens begyndelse eller ved indmeldelse. Kontingentet er fra 2019/20 fastsat til kr. 120. 

Ved kontingentrestance er et medlem automatisk udmeldt af klubben.

Turneringsfee er kr. 30,00


Vedtægter for Seniorklubben, ændret 29.11.2018
Turneringsplan
Seniorklubbens bestyrelse

Seniorklubbens bestyrelse m. m.

Formand:
Erik Kongsholm
Klokkekildevej 8, Gjellerup
7400 Herning
Tlf.:  2970 3780
Mail: noraogerik@yahoo.dk 

Kasserer:
Else M. Jørgensen
H.C. Andersens Vej 59
7430 Ikast
Tlf.: 9715 3915
Mobil: 6177 3915
Mail: emaj3@mvb.net

Sekretær:
Lise-Lotte Lauridsen    
Norgesgade 56 B
7430 Ikast
Tlf.: 9715 4301 
Mobil: 2013 4301
Mail: lotte@kurtbank.dk

Turneringsudvalg  
Jonny B. Knudsen
Karen Blixens Vej 1G
7430 Ikast
Mobil: 6065 4595
Mail: jbk@f3m.dk

Peter Madsen  
Tranevej 44
7430 Ikast
Tlf.: 9715 4761
Mobil: 2165 4761
Mail: peter.madsen@mvb.net

Hjemmesiden:
Frank Artved

Sønderborgvej 182A
7441 Bording
Mobil: 2282 7249
Mail: f.artved@mail.dk

Seniorklubbens historie

Historien er skrevet, redigeret og samlet af klubbens nuværende formand, Henning Damsgaard.

Det samlede resultat kan ses i et ringbind, som er fremlagt i restauranten i klubben.

Historien er indtil videre ført op til 2010, men den vil blive ført á jour efterhånden.

Et lille sammendrag kan ses, hvis du klikker HER.

Billeder

Torsdag er seniordag

2017 Seniordag

2019 maj udflugt til Gyttegård

2019 september udflugt til Morsø

2019 september første fællesspisning i den nye restaurant

 

 

 

 

 

Privatlivspolitik


;