Seniorklubben

Torsdag er seniordag i Ikast Tullamore Golf Club. I sommertiden er spilletiden fra kl. 09.00 - ca. 14.00.
Du skal møde til afhentning af scorekort samt betaling - senest kl. 08.30 - meget gerne nogle minutter før.

I vintersæsonen startes kl. 10.00, og du skal møde senest kl. 09.30.

Der er gunstart med start fra hul 1, 18, 17, 16, ......o.s.v - det antal huller, der er nødvendigt, for at alle tilmeldte kan komme ud. Undervejs tager vi hensyn til greenkeepere og gæstespillere.

Seniorklubben optager medlemmer, såvel herrer som damer, der i forvejen er medlem af Ikast Tullamore Golf Club samt langdistancemedlemmer og nabomedlemmer. Man kan optages som medlem i det kalenderår, hvor man fylder 50.

Klubkontingentet fastsættes på generalforsamlingen og betales helårsvis ved sæsonens begyndelse eller ved indmeldelse. Kontingentet er fra 2019/20 fastsat til kr. 120. 

Ved kontingentrestance er et medlem automatisk udmeldt af klubben.

Turneringsfee er kr. 30,00


Vedtægter for Seniorklubben, ændret 29.11.2018
Turneringsplan
Generalforsamlinger
Seniorklubbens bestyrelse

Seniorklubbens bestyrelse m. m.

Formand:
Jonny B. Knudsen 
Karen Blixens Vej 1 G 
Tlf. 97 15 45 95 
Mobil 60 65 45 95  
jbk@f3m.dk

Kasserer:
Else M. Jørgensen
H.C. Andersens Vej 59
Tlf. 97 15 39 15
Mobil 61 77 39 15
emaj3@mvb.net

Sekretær:
Lise-Lotte Lauridsen    
Norgesgade 56 B
Tlf. 97 15 43 01 
Mobil 20 13 43 01
lotte@kurtbank.dk

Turneringsudvalg  
Lynge Christensen
Platanvej 9
Mobil 23 70 82 72  
aglynge@hotmail.com

Peter Madsen  
Tranevej 44
Tlf. 97 15 47 61
Mobil 21 65 47 61
peter.madsen@mvb.net

Hjemmesiden:
Frank Artved
Sønderborgvej 182A, Bording
Mobil 22 82 72 49
f.artved@mail.dk

Seniorklubbens historie

Historien er skrevet, redigeret og samlet af klubbens nuværende formand, Henning Damsgaard.

Det samlede resultat kan ses i et ringbind, som er fremlagt i restauranten i klubben.

Historien er indtil videre ført op til 2010, men den vil blive ført á jour efterhånden.

Et lille sammendrag kan ses, hvis du klikker HER.

Billeder

Torsdag er seniordag

2017 Seniordag

2019 maj udflugt til Gyttegård

2019 september udflugt til Morsø

2019 september første fællesspisning i den nye restaurant

 

 

 

 

 

Privatlivspolitik


;