Udvalg

På denne side finder du en oversigt over klubbens forskellige udvalg og de mange aktiviteter, der danner grundlaget for vores klub.

Arbejdet i de forskellige udvalg er baseret på frivillige, der yder en stor og uundværlig indsats.
Se mere om udvalgenes arbejde herunder.


Baneservice

For at sikre at spillet på banen fungerer tilfredsstillende, for såvel medlemmer som gæster, udføres der i Ikast Tullamore Golf Club jævnligt baneservice. Alle skal ved spil på 18 huls banen og 9 huls banen efterkomme baneservices anvisninger. Baneservice er med til at sikre alle en god oplevelse på golfbanen.

Baneservice vil bl.a. tjekke:

  • At greenfee spillere har synlig greenfee kvittering
  • At hver spiller på 18 huls banen anvender eget udstyr
  • At spillere medbringer pitchfork
  • At spillegrupper, der tydeligvis er langsommere end efterfølgende, lukker igennem og dermed sikrer et godt spilletempo.

Baneservice vil bl.a. påtale overtrædelser som:

  • Unødigt langsomt spil.
  • Manglende genplacering af græstørv.
  • Manglende rivning og genplacering af riverne i bunkers.
  • Manglende opretning af nedslagsmærker.
  • Påklædning der falder uden for almindelige golfnormer.

Baneservice har kompetence til at påtale manglende overholdelse af ovenstående regler og forlange disse overholdt. Spillere, der nægter at efterleve henvisninger fra baneservice, kan bortvises.

 

Baneudvalg

Formand:
Andreas Lehmann
Send mail 
40631312

Bent Kildsgaard
20280288

Frank Niebuhr
40526777

Chef Greenkeeper:
Claus Nielsen
Send mail 
40756266

Begynderudvalg

Johnny Kaxe

42740527

email:johnnykaxe@gmail.com 

 

 

Begynder 2018

Her på begynderudvalgets sider vil du løbende kunne følge med i de muligheder vi tilbyder.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte et af medlemmerne i begynderudvalget.

Har du ideer, forslag o.lign. til begynderudvalgets sider her, så kontakt os.

 

 

Eliteudvalget

Jacob Troelsen
40630883

Handicapudvalg i Ikast Tullamore Golf Club

Jan Moth
30258672        
jan.moth@skolekom.dk

Preben Wadt                                 
30236133         
wadt@mail.dk

 

Alle henvendelser vedrørende skønsmæssig regulering af handicap skal ske til dette udvalg.

 

Juniorudvalg
Regeludvalg

Formand:
Jan Moth
30258672        
jan.moth@skolekom.dk

 

Knud Agis Larsen                         
21950093        
agis@live.dk

Jesper E. Jensen                          
20779502        
engaard@gmail.com

Jens Bech                                         
30220300        
jensbech@mail.dk

Tage Gejl                                           
23391177        
tage@gejl.dk

Enhver er særdeles velkommen til at kontakte regeludvalget i forbindelse med spørgsmål om golfreglerne.

 

Sponsorudvalg

Formand:
Torben Pedersen
29749455

 

John Kristensen
60184426

Ib Mortensen
40200490

 

 

Turneringsudvalg

Inger Jess (Formand)

Tlf: 2140 3132
Mail: inger.jess@mail.dk

Per Cassøe
Tlf: 2260 2825

Jørn Klok
Tlf: 4037 4766

Birte Rasmussen
Tlf:5124 5932

Unni Kirnø
Tlf: 5123 7454

Bjarne Bech
Tlf: 6170 5362

Knud Agis Larsen
Tlf: 2195 0093

Peder Abildtrup
Tlf: 5335 7164

H.C.Hansen
Tlf: 2427 4409

 

Privatlivspolitik


;